Get Adobe Flash player

ŚWIETLICA

   W świetlicy prowadzone są zajęcia informatyczne, teatralno- muzyczne i umiejętności spędzania czasu wolnego.

Zajęcia informatyczne

W świetlicy znajduje się 6 komputerów, stałe łącze internetowe, skaner, drukarka, aparat cyfrowy, kamera. Zajęcia mają charakter indywidualny lub grupowy i służą pozyskiwaniu wiedzy z zakresu obsługi komputera, korzystania z internetu oraz wykorzystania tych umiejętności w życiu codziennym. W wolnych chwilach uczestnicy korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne.

 

Zajęcia teatralno- muzyczne

 Zajęcia teatralno- muzyczne uczą uczestników radzenia sobie ze stresem, pomagają odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Poprzez proste ćwiczenia dramowe rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy pamięć, uczymy się improwizacji, wyrażamy emocje. Odgrywanie mini scenki pozwala nam na poznanie możliwości swojego ciała. Dzięki stwarzaniu sytuacji przełamujących tremę i nieśmiałość uczestnicy uczą się autoprezentacji.

Uczestnicy mogą rozwijać podstawowe zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację poprzez udział w zabawach umuzykalniających. Nauka piosenek i prostych tańców kształtuje zwinność, precyzję, harmonię i płynność ruchów.

Przedstawienia teatralno- muzyczne przygotowane na zajęciach mieliśmy okazję prezentować na scenie Brzozowskiego Domu Kultury. Często bierzemy udział                     w przeglądach artystycznych organizowanych przez zaprzyjaźnione ośrodki. Do dużych sukcesów zaliczamy wystawienie takich przedstawień jak: „Jasełka Bożonarodzeniowe”, „Misterium Męki Pańskiej- Golgota”, „Jan PawełII”, „Balladyna”

 

Umiejętności spędzania czasu wolnego

Przygotowywane są tutaj wszelkie wycieczki autokarowe, piesze rajdy, czynny wypoczynek przy ognisku, nad rzeką. Uczestnicy zdobyli takie szczyty jak: Smerek, Halicz, Rozsypaniec, Krzemień, Małą Rawkę, Wielką Rawkę, Tarnicę, Trzy Korony, Sarnią Skałę. Kilkakrotnie przeszli Połoninę Caryńską i Wetlińską, byli na Jeziorkach Duszatyńskich. Byliśmy na wycieczce w Warszawie, Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie,              w Krakowie, w Zakopanem, w Krynicy, w Górach Świętokrzyskich, , w Pieninach,           w Wadowicach,  w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Częstochowie, w Licheniu, we Wrocławiu

Dwa razy do roku organizujemy wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, raz w miesiącu wychodzimy do kina Sokół w Brzozowie.

Opiekunem pracowni jest terapeutka Lucyna Czopor