Get Adobe Flash player

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

        W pracowni rękodzieła uczestnicy rozwijają i udoskonalają swoje zdolności rękodzielnicze. Uczestnicy tworząc swoje prace mają możliwość wyrażania siebie, samorozwoju oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Prace uczestników pokazywane są na kiermaszach i wystawach organizowane przez zaprzyjaźnione ośrodki. Corocznie prace uczestników można oglądać na kiermaszu prac z okazji Dni Brzozowa. Takie działania podnoszą samoocenę podopiecznych, przynoszą im wiele radości z efektów swojej pracy.

Z grupy uczestników należy wyróżnić prace Agnieszki Leń, która od lat wykonuje obrazy oraz kartki okolicznościowe haftem krzyżykowym. Prace jej brały wielokrotnie udział                w wystawach  i kiermaszach.

Zajęcia rękodzielnicze uczą podopiecznych cierpliwości i pokory, mają ogromne znaczenie      w procesie społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

Osobnym pomieszczeniem jest pracownia ceramiczna, wyposażona w piec do wypalania gliny oraz koło garncarskie. Posiadamy również różnego rodzaju formy do gliny, z których powstają przedmioty użytkowe i dekoracyjne. Uczestnicy podczas pracy z gliną korzystają   i rozwijają zmysł dotyku, uczą się koncentracji, cierpliwości i współpracy. W trakcie zajęć realizowane są takie tematy jak:

·        Ugniatanie gliny

·        Lepienie prostych kształtów

·        Lepienie naczyń:miski, kubki

·        Formy ozdobne z wałeczków

·        Biżuteria z gliny:korale, bransoletki.

·        Ceramika jest techniką terapeutyczną i relaksacyjną, jednocześnie formą zabawy, której efekt jest namacalny i widoczny.

Pracownią opiekuje się terapeutka Beata Szczepańska