Get Adobe Flash player

Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia

Uczestnicy ŚDS biorą udział w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej, które są prowadzone w ośrodku oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rynkiem pracy, nabycie przez nich umiejętności związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, rozpoznaniem własnych możliwości zawodowych i funkcjonowaniem w miejscu pracy jak i nabycie postawy aktywności w stosunku do własnej sytuacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa skupia się nie tylko na konkretnych działaniach, lecz także na nauce umiejętności i kształtowaniu pewnych postaw.

Zajęcia w tej dziedzinie realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy dzięki prowadzonym zajęciom nabywają m.in.

•         umiejętność pisania podań o pracę, CV, listu motywacyjnego

•         potrafią wyszukiwać oferty pracy

•         wiedzą jak zachować się podczas rozmowy z pracodawcą (autoprezentacja)

•         ponadto podczas zajęć wzmacniają poczucie własnej wartości i pewność siebie.