Get Adobe Flash player

Pracownia plastyczna

            W pracowni plastycznej odbywają się zajęcia z arteterapii obejmujące różne techniki plastyczne.

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu rozwijanie sprawności manualnej, zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, poznawanie świata barw, oraz rozwijanie własnej kreatywności przy wykorzystaniu różnych materiałów i technik plastycznych. Celem zajęć jest pobudzanie wyobraźni twórczej, kształtowanie potrzeb estetycznych, a także  uczenie dokładności, cierpliwości i wrażliwości.

Zajęcia są realizowane z użyciem technik:

·    malarskich (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, malowanie na szkle, jedwabiu),

·    rzeźbiarskich (masa papierowa, masa solna),

·    witrażu (metoda Tiffaniego),

·    zdobnictwa i dekoratorstwa (dekoracje okolicznościowe, świąteczne, zdobienie różnych przedmiotów),

·    orgiami

·    batiku

·    decupage,

·    filcowanie,

·    szycie na maszynie,itd.

 

            W pracowni wykonywane są także dekoracje z okazji imprez okolicznościowych, świąt a także oprawa plastyczna do przedstawień teatralnych. Uczestnicy uczą się starannego  i estetycznego wykonania prac,                a efekt końcowy pracy daje poczucie satysfakcji i zadowolenia. Uczestnicy biorą także udział w konkursach plastycznych, wystawach, przeglądach, plenerach i kiermaszach prezentując swój dorobek artystyczny.

  Instruktor terapii zajęciowej pracowni plastycznej sprawuje także opiekę medyczną nad uczestnikami w ośrodku.

W ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia  utrzymuje systematyczne kontakty z Poradnią Zdrowia Psychicznego, ustala i pilnuje terminy wizyt lekarskich , podaje zlecone przez lekarza leki, dokonuje pomiaru ciśnienia krwi, glukozy i wagi ciała.             W ramach promocji zdrowia prowadzi również pogadanki na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego. Zachęca uczestników do korzystania           z prysznica znajdującego się w budynku ŚDS, w celu zachowania higieny osobistej. Na bieżąco monitoruje terminami badań okresowych pracowników ŚDS, dba o zaopatrzenie apteczki w materiały opatrunkowe, leki i środki aseptyczne. Pełni opiekę medyczną na wycieczkach i imprezach organizowanych przez ŚDS.

W/w działania wpływają na poprawę stanu zdrowia uczestników (rzadsze hospitalizacje ), pomagają w wyrobieniu lepszych nawyków higienicznych.

 

Pracownią opiekuje się pielęgniarka Bożena Stanisławczyk